Go to Top

Prezentacje multimedialne

Marka KRAK-GRAF STUDIO GRAFIKI UŻYTKOWEJ I REKLAMY oferuje:

  • MULTIMEDIALNE PREZENTACJE LINIOWE
  • PREZENTACJE INTERAKTYWNE
  • MULTIMEDIA
  • KATALOGI PRODUKTÓW

Prezentacja multimedialna – forma wypowiedzi publicznej lub społecznej z wykorzystaniem projektora multimedialnego, wykład (najczęściej publiczny), którego treść jest ilustrowana opracowanymi komputerowo elementami multimedialnymi, takimi jak: rysunki, zdjęcia, a także dźwięki i obrazy (animacje, filmy). Jest formą audiowizualną prezentowania wykładów, referatów i komunikatów na konferencjach naukowych jak i wprowadzenia do dyskusji. Czasami, niezależnie od wygłoszenia publicznego, slajdy z pokazu udostępniane są w internecie i/lub wydruki slajdów udostępniane są słuchaczom przed lub po prezentacji jako notatki.

Przykładowo prezentację multimedialną w pakiecie biurowym Microsoft Office wykonuje się przy użyciu programu Power Point, zaś w pakiecie OpenOffice.org służy do tego program Impress.

Podstawą prezentacji multimedialnych jest scenariusz multimedialny.

Multimedia ((łac.) multum + medium) to media, stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Terminbogate media jest synonimem terminu multimedia interaktywne.

Crystal 128 yast CD-Rom.png Crystal 128 kppp.png
Lokalne
Nagrywane 
Online
Przesyłanie
Strumieniowe

Cechy charakterystyczne

Prezentacje multimedialne mogą być odbierane na żywo, wyświetlane, transmitowane lub odtwarzane w dowolnym miejscu. Transmisja może przybierać postać bezpośredniej lub rejestrowanej prezentacji multimedialnej. Transmisja oraz nagrania występują jako analogowa lub cyfrowa elektroniczna technologia mediów. Cyfrowe multimedia bezpośrednie są pobierane lub przekazywane strumieniowo. Mogą być one przekazywane na żywo lub na życzenie użytkownika.

Gry multimedialne mogą być prowadzone pomiędzy różnymi użytkownikami w sieci online czy lokalnie z nie podłączonym do sieci komputerem lub w systemie gier.

Różne rodzaje technicznych i cyfrowych multimediów mogą służyć poprawie jakości odbioru, na przykład łatwiejszemu i szybszemu przekazowi informacji. A jeśli chodzi o rozrywkę czy sztukę mogą przewyższyć efektownością codzienne doświadczenia.
KRAKGRAF STUDIO GRAFIKI UŻYTKOWEJ I REKLAMY zaprasza
Wysoka interaktywność jest możliwa dzięki połączeniu wielu form przekazu. Multimedia sieciowe są coraz bardziej nastawione na konkretne informacje, co umożliwia użytkownikom wprowadzanie poprawek i dostosowywanie programów do własnych potrzeb. Przykładów jest wiele, począwszy od licznych stron internetowych o różnej zawartości (galerie zdjęć tworzone przez użytkowników sieci zawierające zarówno obrazy jak i tekst), do symulacji, której składowe (wydarzenia, ilustracje, animacje czy video) mogą być modyfikowane. Pozwala to zmieniać „doświadczenie” multimedialne bez konieczności przeprogramowywania.

Zastosowanie multimediów w reklamie

Wiele elektronicznych mediów, zarówno „starych” (tradycyjne środki masowego przekazu) jak i „nowych” (głównie Internet), wykorzystywanych przez grafików reklamowych to również multimedia. Fascynujące prezentacje są wykorzystywane w reklamie w celu przyciągnięcia uwagi odbiorców. Przemysłowa, biznesowa czy wewnątrzbiurowa komunikacja jest zwykle projektowana przez firmy ‘creative services’, które zajmują się nowoczesnymi multimedialnymi prezentacjami (wykorzystującymi więcej niż tradycyjne pokazy slajdów) w celu sprzedaży pomysłów lub urozmaicenia szkoleń. Developerzy zajmujący się reklamą w multimediach są również zatrudniani przy rządowych czy niekomercyjnych projektach.

Multimedia są zestawieniem takich form:
Crystal Clear action playlist.png
Crystal Clear app kaboodle.png
Crystal 128 camera.png
Tekst
Audio
Obrazy statyczne
Crystal Clear app aktion.png
Crystal Clear app camera.png
Crystal Clear app mouse.png
Animacje
Wideo
Interaktyw
, ,
  1. Zapraszamy Państwa do kontaktu

Polityka cookie

Ta strona używa cookie.

Dowiedz się więcej o celu używania a także zmianie ustawień cookie w przeglądarkach.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.